Σύνδεση

Αναζήτηση Γνώσης

Ετήσια κανονική άδεια

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις χορηγούν στο προσωπικό τους την ετήσια κανονική τους άδεια. Στο κείμε...

Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας – εύρεση του διαστήματος προϋπηρεσίας

Με το άρθρο 33 του ν.5053/2023 από 1.1.2024 ξεκίνησε να μετράει εκ νέου ο χρόνος προϋπηρεσίας, που είχε παγώσει στις 14.02.2012 με βάση το ά...

Υποχρέωση εξόφλησης συναλλαγών 500 ευρώ με τραπεζικά μέσα πληρωμής

Για την εξόφληση συναλλαγών αξίας 500 ευρώ και άνω απαιτείτε η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες. Μ...

Απασχόληση νομικού με Πάγια αντιμισθία και δικαιούμενη άδεια (φοιτητική) για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος

Έμμισθος δικηγόρος δικαιούται φοιτητική άδεια ;

Συνεχόμενες για μια τριετία Ζημίες επιχειρήσεων

Τι γίνεται εάν μια επιχείρηση έχει για τουλάχιστον τρία συνεχόμενα έτη ζημίες ;

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που εξάγονται σε ΤΧ

Μπορεί το τιμολόγιο της μεταφορικής να εκδοθεί χωρίς ΦΠΑ στην περίπτωση της εξαγωγής αγαθών σε τρίτη χώρα ;

Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης

Επιστροφή αποστολής σε ιδιώτη με courier. Τι κάνω με την απόδειξη λιανικής πώλησης ;

Διόρθωση σφαλμάτων σε δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις

Πώς μπορώ να διορθώσω δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις;

Προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών στην Ελλάδα στα πλαίσια έργου - σύμβασης

Μπορούν πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται κτ' εντολή επιχείρησης εγκατεστημένης σε χώρα της Ε.Ε. να εργαστούν στην Ελλάδα και τι χ...

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ΓΓΕΚ για πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Ποιος είναι ο χρόνος και η διαδικασία για την υποβολή αίτησης πιστοποίησης δαπανώ επιστημονικής έρευνας στην ΓΓΕΚ ;

Υποχρέωση υποβολής χωριστής δήλωσης Πόθεν Έσχες για τους συζύγους υπόχρεων προσώπων

Υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλουν χωριστή δήλωση Πόθεν Έσχες ;

Λογιστική Αντιμετώπιση τέλους παρεπιδημούντων

Ποιοι είναι οι κατάλληλοι λογαριασμοί για την παρακολούθηση του τέλους παρεπιδημούντων με συντελεστή 0,5% ;
Εμφανίζονται 1-12 από 73 εγγραφές.